Α.Ο.Δ.Ε. 2010

Τα φετινά θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά και εύκολα.

Πρώτη Ομάδα: Τα θέματα σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής ήταν εύκολα και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές.
Το ερώτημα Α.5 ήταν απλό, μπορεί όμως να αιφνιδίασε κάποιους γιατί έπεσε για 1η φορά άσκηση.
Δεύτερη Ομάδα: Τα θεωρητικά κομμάτια που ζητήθηκαν ήταν αναμενόμενα και δεν θα δυσκόλεψαν τους διαβασμένους μαθητές.
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος
Πρώτη Ομάδα: Τα θέματα σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής ήταν εύκολα και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές.Το ερώτημα Α.5 ήταν απλό, μπορεί όμως να αιφνιδίασε κάποιους γιατί έπεσε για 1η φορά άσκηση.
 
Δεύτερη Ομάδα: Τα θεωρητικά κομμάτια που ζητήθηκαν ήταν αναμενόμενα και δεν θα δυσκόλεψαν τους διαβασμένους μαθητές.
 
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

 

 
επάνω    

Facebook