Α.Ο.Δ.Ε. 2009

Τα φετινά θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά και εύκολα.

Στις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας δεν υπήρχαν δυσκολίες και οι σωστές απαντήσεις μπορούσαν εύκολα να βρεθούν από όλους τους μαθητές.

Οι ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας που ήταν ερωτήσεις ανάπτυξης, ήταν από τα αναμενόμενα θέματα και γι΄αυτό δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές που είχαν διαβάσει.

επάνω    

Facebook