Α.Ο.Δ.Ε. 2008

Τα σημερινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας οι μαθητές που ήταν συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί θα μπορούσαν με σχετική ευκολία να βρουν την σωστή απάντηση.

Οι ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας απαιτούσαν απαντήσεις από συγκεκριμένα κομμάτια της θεωρίας και επομένως η απάντηση τους ήταν εύκολη.

Οι μαθητές που προσήλθαν καλά διαβασμένοι μπορούν να προσεγγίσουν με ευκολία υψηλές βαθμολογίες.

επάνω    

Facebook