Α.Ο.Δ.Ε. 2007

Τα θέματα ήταν αναμενόμενα χωρίς δυσκολίες και ασάφειες.

Οι μαθητές μπορούσαν να προσεγγίσουν υψηλές βαθμολογίες και οι καλά διαβασμένοι να γράψουν άριστα.

επάνω    

Facebook