ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (AEN) 2012-2013

Emporiko_Nautiko

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012  τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπρακη 150), καθώς και στο internet www.yen.gr, Πίνακες Καλούμενων Υποψηφίων όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο Θ΄ της σχετικής προκήρυξης.
πηγή: Ο.Ε.Φ.Ε.
 
επάνω    

Facebook