Πρόσληψη Προσωπικού 5μηνης διάρκειας στο Δ. Καβάλας

Τα κυριότερα στοιχεία της προκήρυξης

Πλήρωση θέσεων στον εξής φορέα: ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση) Δ. Καβάλας

Είδος Σύμβασης: Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διάρκεια: 5 μήνες

Σύνολο Θέσεων: 20

Υποβολή Δικαιολογητικών : από 5/5/2018 έως και 14/5/2018

Αναλυτικά οι θέσεις

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα προσόντα που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Στην κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικών μεταξύ των άλλων προσόντων απαιτείται και η Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Επωφεληθείτε από τα εκπαιδευτικά πακέτα που σας προσφέρουμε και αποκτήστε τις γνώσεις στον χειρισμό Η/Υ από 60€ από το σπίτι σας (μάθετε περισσότερα)

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες της προκήρυξης στην σελίδα της Δημωφέλειας Καβάλας: εδώ

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση από το ΣΠΙΤΙ σας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας από 60€.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το πτυχίο σας & ενισχύστε το εισόδημα σας.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση στο ΚΕΝΤΡΟ μας σε φυσικό τμήμα ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προσωπικό Security

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση με μειωμένες τιμές για ανέργους.

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης σε Υπολογιστή

Πιστοποιήστε τις ικανότητες σας με μόνο 40€.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητες στην αγορά & χρήση Γεωργ. Φαρμάκων.

επάνω    

Facebook